Trường thcs kiến hưng - Hà Đông

https://thcskienhung.edu.vn


Công văn số: 151/KH-THCS KH về việc kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023

Công văn số: 151/KH-THCS KH về việc kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023
Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT): Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020; Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017; Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN- BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT;
Thực hiện Công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 189/KH-BCĐ ngày 18/5/2022 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023; Kế hoạch số 190/KH-BCĐ ngày 18/5/2022 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Lê Lợi năm học 2022-2023;
Trường THCS Kiến Hưng ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất
 
lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp.
4. Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.
B. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH
I. Tuyển sinh lớp 6 trường
1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:
1.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
1.2. Đối tượng: Những học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2021-2022 tại trường Tiểu học Kiến Hưng và các trường Tiểu học trong quận Hà Đông, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 và Luxury - phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.
2. Độ tuổi:
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2011).
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu ở độ tuổi cao hơn tuổi qui định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.
3. Hồ sơ:
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hp tuyn sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản phôtô Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (không cần công chứng và kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú, hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú.
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
4.  Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:
- Số lớp: 7 lớp.
- Số học sinh: 315 học sinh.
- Tuyến tuyển sinh: Học sinh học tại trường Tiểu học Kiến Hưng và các trường Tiểu học trong quận Hà Đông, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 và Luxury – phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.
IV- Thời gian tuyển sinh:
1. Hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 và Mầm non: Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022.
2. Tuyển sinh vào lớp 6:
2.1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
- Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022.
2.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022.
3. Lưu ý:
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2022.
- Sau ngày 18/7/2022, nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GDĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, phòng GDĐT cho phép trường tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022.
- Nhà trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm s đim điện tử chậm nhất ngày 23/7/2022.
V. Công tác đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19
Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cụ thể như sau:.
- Nhà trường chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu như máy đo thân nhiệt điện tử, máy sát khuẩn tự động, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, phòng tuyển sinh, phòng chờ tuyển sinh, chỗ ngồi giãn cách, … để phục vụ cho PHHS và HS phòng, chống dịch Covid-19 khi đến trường đăng ký tuyển sinh.
- Nhà trường xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể khi PHHS và HS đến trường đăng ký tuyển sinh:
+ Phân công tổ bảo vệ trực đo thân nhiệt và lưu thông tin cá nhân vào sổ tiếp công dân tại cổng trường, nhân viên y tế trực hướng dẫn PHHS và HS đến trường đăng ký tuyển sinh khai báo y tế tại phòng chờ tuyển sinh.
+ PHHS và HS đến trường đăng ký tuyển sinh đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tại cổng trường và khai báo y tế tại phòng chờ tuyển sinh.
+ Bố trí chỗ ngồi giãn cách theo đúng quy định tại phòng tuyển sinh và phòng chờ tuyển sinh.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm:
1.  Phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐTS:
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
  1.  
Nguyễn Thị Bạch Loan Chủ tịch HĐ - Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh của trường.
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch số 189/KH-BCĐ ngày 18/5/2022 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023; Kế hoạch số 190/KH-BCĐ ngày 18/5/2022 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Lê Lợi năm học 2022-2023 và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 của nhà trường tại bảng tin, tin nhắn điện tử eNetViet và trên trang website của trường..
- Chuẩn bị cơ sở vật chất tuyển sinh trực tuyến của trường.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2022-2023 đúng quy định.
- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
- Ký xác nhận vào bản sao Giấy khai sinh.
- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị. 
  1.  
Trịnh Thị Việt Anh Phó Chủ tịch HĐ - Trực tuyển sinh theo lịch phân công.
- Kiểm tra giám sát việc thu nhận hồ sơ tuyển sinh.
  1.  
Lê Thị Ngọc Lan Thư ký - Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Nhập dữ liệu học sinh trực tuyến.
- Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.
- Tổng hợp báo cáo.
  1.  
Phạm Thiện Hải Ủy viên - Quản trị hệ thống mạng.
- Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Nhập dữ liệu học sinh trực tuyến.
- Tiếp nhận đăng ký TS trên hệ thống trực tuyến.
- Cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào hệ thống sổ điểm điện tử.
  1.  
Trần Thị Ngọc Loan Ủy viên - Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.
- Lưu trữ hồ sơ TS của học sinh.
  1.  
Nguyễn Phương Thanh Ủy viên - Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Nhập dữ liệu học sinh trực tuyến.
  1.  
Trương Hà Minh Ủy viên - Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.

2. Tổ chức tuyển sinh:
a. Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, các thành viên trong HĐTS phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Học bạ (đối với lớp 6), dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp các thành viên trong HĐTS tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: "Đã kiểm tra khớp với bản chính Sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin về cư trú) và hồ sơ tuyển sinh" sau đó ký và ghi rõ họ tên, đ/c Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Các thành viên trong HĐTS và đ/c Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
b. Trong thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
c. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến.
3. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng GDĐT và UBND phường Kiến Hưng.
II. Lịch làm việc và chế độ báo cáo:
STT Ngày Nội dung Người thực hiện
  03/5/2022 Nộp đăng ký: Tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 của nhà trường. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, đ/c Minh
  20/5/2022 Nộp đề xuất Hội đồng tuyển sinh năm học 2022-2023 của trường. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, đ/c Minh
  31/5/2022 Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan
  02/6/2022 Nộp Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 về phòng GDĐT.
- Thông báo công khai Kế hoạch số 189/KH-BCĐ ngày 18/5/2022 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023; Kế hoạch số 190/KH-BCĐ ngày 18/5/2022 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Lê Lợi năm học 2022-2023 và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 của nhà trường tại bảng tin, tin nhắn điện tử eNetViet và trên trang website của trường.
Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, VT

Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, Đ/c Hải, Tổ VP
 
  15/6/2022 - Dự Hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của BCĐTS. Đ/c Bạch Loan


 
  Từ 01/7/2022 đến 06/7/2022 Hỗ trợ PHHS tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 và Mầm non
- Thời gian trực tuyển sinh:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Hội đồng tuyển sinh
  Từ 07/7/2022 đến 09/7/2022 Tuyển sinh vào lớp 6 theo kế hoạch của BCĐTS: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Thời gian trực tuyển sinh:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Hội đồng tuyển sinh
  Từ 13/7/2022 đến 18/7/2022 Tuyển sinh vào lớp 6 theo kế hoạch của BCĐTS: Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.
- Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.
- Thời gian trực tuyển sinh:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Hội đồng tuyển sinh
  17/7/2022 Báo cáo phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan
  23/7/2022 Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào hệ thống sổ điểm điện tử. Đ/c Hải
  23/7/2022 Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, đ/c Minh
III. Một số điều cần lưu ý:
1. Nếu có sự điều chỉnh về số học sinh, số lớp đầu cấp hoặc có sự bất thường trong công tác tuyển sinh, hoặc có nhu cầu sát nhập lớp, tách lớp ở những khối còn lại so với năm học trước, nhà trường sẽ làm tờ trình báo cáo về Phòng GDĐT quận để xem xét giải quyết.
2. Những vấn đề không được đề cập trong Kế hoạch tuyển sinh này vẫn thực hiện theo đúng các văn bản: Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2022-2023 của Sở GDĐT Hà Nội.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 của trường THCS Kiến Hưng. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh trực tiếp về đ/c Hiệu trưởng nhà trường để thống nhất giải quyết./.
 

Nguồn tin: BGH trường THCS Kiến Hưng:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây