Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Số: 09 /TB-SGDĐT về việc Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị giao ban công tác học kỳ I năm học 2021-2022

Thứ hai - 10/01/2022 16:26

Số: 09 /TB-SGDĐT về việc Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị giao ban công tác học kỳ I năm học 2021-2022

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị giao ban công tác học kỳ I năm học 2021-2022 với phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 28/12/2021, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đồng chí Trần Thế Cương, Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác học kỳ I năm học 2021-2022 với phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở và Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
Sau khi đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác học kỳ I, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai học kỳ II năm học 2021-2022, một số việc triển khai trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần; Hội nghị đã nghe 25 ý kiến phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Trần Thế Cương, Giám đốc Sở đã phát biểu kết luận chỉ đạo như sau:
 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
  1. Toàn Ngành đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Công điện, Chỉ thị các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố. Duy trì công tác ứng trực sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.
  2. Tham mưu trình Thành phố ban hành các Nghị quyết liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo; Trình UBND Thành phố phương án cho học sinh quay lại trường học để học trực tiếp theo lộ trình, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Liên tục theo dõi, cập nhật và đôn đốc công tác triển khai tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trong toàn Ngành.
  3. Tăng cường, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật và nền nếp trong công tác dạy và học. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được duy trì với thành tích cao.
  4. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
 
  1. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao có thời hạn hoàn thành trong năm 2021.
 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN
1. Nhiệm vụ chung
 1. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19. Tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” năm 2022.
 2. Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021- 2022; Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm học.
 3. Tổ chức phát động thi đua “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Nhâm Dần 2022.
 • Hướng dẫn nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022 theo chỉ đạo của Ngành và Thành phố; Tiếp tục chuẩn bị, chỉ đạo công tác trợ cấp cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022.
 • Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
 1. Nhiệm vụ cụ thể
Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, Ban Giám hiệu các nhà trường, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên bám sát, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các văn bản chỉ đạo các cấp để chủ động xây dựng lộ trình, thời gian triển khai nhiệm vụ năm học phù hợp, linh hoạt và cụ thể trong từng giai đoạn, từng thời điểm. Trên cơ sở các nhiệm vụ tại Chỉ thị năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình công tác của Thành phố, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong học kỳ II, toàn Ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ gồm:
  1. Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 với những diễn biến khó lường, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến, trực tiếp phù hợp với tình hình thức tiễn. Chuẩn bị điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới với lớp 3,7,10. Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn các Cụm Giáo dục thường xuyên xây dựng các chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy và phát huy năng lực học sinh. Triển khai tập huấn giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” cho trẻ 5-6 tuổi.
 
  1. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời định hướng chuẩn quốc tế nằm đáo ứng yêu cầu hội nhập.
  2. Tập trung nguồn lực, hoàn thành việc đánh giá ngoài, hoàn thành hồ sơ sau đánh giá ngoài để báo cáo Thành phố công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với những trường đạt kiểm định chất lượng từ cấp độ 2 trở lên. Rà soát, chuẩn bị các điều kiện để xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.
Giao phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc đánh giá ngoài cơ sở giáo dục ở các cấp học để công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021.
  1. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học, các hoạt động dạy học. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đặc biệt là vấn đề thu - chi trong nhà trường. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện thanh quyết toán đảm theo các quy định của Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan. Tổng hợp báo cáo quyết toán năm gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành.
  2. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng văn hóa học đường. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, giữ vững thành tích của học sinh Thủ đô tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế; xây dựng lộ trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi các cấp học. Hướng dẫn thí điểm đưa hoạt động giáo dục văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian vào hoạt động ngoại khóa trong trường học khi học sinh được trở lại học tập.
  3. Làm tốt công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở, chuẩn bị tốt cho tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cho học sinh lớp 12, kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố. Tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động dạy học và thi nghề phổ thông theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  4. Phối hợp với Thanh tra các quận, huyện, thị xã trong công tác tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã thực hiện trách nhiệm quản lý về giáo dục; các hoạt động thanh tra hành chính tại các cơ sở giáo dục; nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng đối với các cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn.
  5. Tiếp tục thực hiện việc “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục”.
 
  1. Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục và công tác thông tin, báo cáo, đặc biệt là khi có tình huống bất thường, đột xuất phát sinh giúp lãnh đạo Ngành, UBND các cấp nắm bắt nhanh tình hình, chỉ đạo xử lý kịp thời, chính xác.
Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác học kỳ I năm học 2021-2022 với phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Sở thông báo đến các đơn vị để biết và thực hiện các nội dung chỉ đạo theo đúng thời gian quy định.


 
File đính kèm

Nguồn tin: BGH trường THCS Kiến Hưng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Số: 126/KH-THCS KH

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường THCS Kiến Hưng năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 02/06/2023

Số 175/KH--BCĐ

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 27/05/2023

Số 176/KH--BCĐ

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Vạn Bảo năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 27/05/2023

Số 171/KH--BCĐ

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 20/05/2023

Số:831 /SGDĐT-QLT

v hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 07/04/2023

Số 96/PGDĐT

Hướng dẫn ôn tập cho học sinh lớp 9, năm học 2022-2023 thi vào THPT và định hướng nghề nghiệp phân luồng cho học sinh.

Thời gian đăng: 24/02/2023

06/KH-THCS KH

Kế hoạch nghỉ tết nguyên đán Quý Mão 2023

Thời gian đăng: 15/01/2023

07/QĐ-THCS KH

V/v thành lập ban trực Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023

Thời gian đăng: 15/01/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay71
 • Tháng hiện tại3,733
 • Tổng lượt truy cập2,907,693

Đối tác

RES

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây