Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường THCS Kiến Hưng năm học 2021-2022

Thứ năm - 03/06/2021 17:55

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường THCS Kiến Hưng năm học 2021-2022

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT): Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Điều lệ trường tiểu học; số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành Điều lệ trường mầm non; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN- BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;Căn cứ Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022; Kế hoạch số 168/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao Trung học cơ sở Lê Lợi năm học 2021-2022;Trường THCS Kiến Hưng ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất
 
lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp.
4. Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
B. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH
I. Tuyển sinh lớp 6 trường
1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:
1.1. Phương thức: Xét tuyển.
1.2. Đối tượng: Những học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 tại trường Tiểu học Kiến Hưng và các trường Tiểu học trong quận Hà Đông, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 – phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.
2. Độ tuổi:
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010).
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu ở độ tuổi cao hơn tuổi qui định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.
3. Hồ sơ:
 • Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hp tuyn sinh bằng hình thức trực tuyến;
- Bản chính học bạ cấp tiểu học (có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học) hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng và kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường (các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú);
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
4.  Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:
- Số lớp: 6 lớp.
- Số học sinh: 270 học sinh.
- Tuyến tuyển sinh: Học sinh học tại trường Tiểu học Kiến Hưng và các trường Tiểu học trong quận Hà Đông, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 – phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.
IV- Thời gian tuyển sinh:
1. Hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 và Mầm non: Từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021.
2. Tuyển sinh vào lớp 6:
2.1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
- Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.
2.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2020 đến hết ngày 28/7/2021.
3. Lưu ý:
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.
- Sau ngày 28/7/2021, nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GDĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, phòng GDĐT cho phép trường tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021.
- Nhà trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm s đim điện tử chậm nhất ngày 03/8/2021.
V. Công tác đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19
- Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 - 2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án cụ thể...) đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Nhà trường chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu như máy đo thân nhiệt điện tử, máy sát khuẩn tự động, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, phòng tuyển sinh, phòng chờ tuyển sinh, chỗ ngồi giãn cách, … để phục vụ cho PHHS và HS phòng, chống dịch Covid-19 khi đến trường đăng ký tuyển sinh.
- Nhà trường xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể khi PHHS và HS đến trường đăng ký tuyển sinh:
+ Phân công tổ bảo vệ trực đo thân nhiệt và lưu thông tin cá nhân vào sổ tiếp công dân tại cổng trường, nhân viên y tế trực hướng dẫn PHHS và HS đến trường đăng ký tuyển sinh khai báo y tế tại phòng chờ tuyển sinh.
+ PHHS và HS đến trường đăng ký tuyển sinh đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tại cổng trường và khai báo y tế tại phòng chờ tuyển sinh.
+ Bố trí chỗ ngồi giãn cách theo đúng quy định tại phòng tuyển sinh và phòng chờ tuyển sinh.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm:
1.  Phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐTS:
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Bạch Loan Chủ tịch HĐ - Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh của trường.
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022; Kế hoạch số 168/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao Trung học cơ sở Lê Lợi năm học 2021-2022 và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của nhà trường tại bảng tin, tin nhắn điện tử eNetViet và trên trang website của trường..
- Chuẩn bị cơ sở vật chất tuyển sinh trực tuyến của trường.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2021-2022 đúng quy định.
- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
- Ký xác nhận vào bản sao Giấy khai sinh.
- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị. 
 1.  
Trịnh Thị Việt Anh Phó Chủ tịch HĐ - Trực tuyển sinh theo lịch phân công.
- Kiểm tra giám sát việc thu nhận hồ sơ tuyển sinh.
 1.  
Lê Thị Ngọc Lan Thư ký - Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Nhập dữ liệu học sinh trực tuyến.
- Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.
- Tổng hợp báo cáo.
 1.  
Phạm Thiện Hải Ủy viên - Quản trị hệ thống mạng.
- Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Nhập dữ liệu học sinh trực tuyến.
- Tiếp nhận đăng ký TS trên hệ thống trực tuyến.
 1.  
Trần Thị Ngọc Loan Ủy viên - Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.
- Lưu trữ hồ sơ TS của học sinh.
 1.  
Nguyễn Phương Thanh Ủy viên - Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Nhập dữ liệu học sinh trực tuyến.
 1.  
Trương Hà Minh Ủy viên - Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.

2. Tổ chức tuyển sinh:
a. Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, các thành viên trong HĐTS phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Học bạ (đối với lớp 6), dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp các thành viên trong HĐTS tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: "Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hồ sơ tuyển sinh" sau đó ký và ghi rõ họ tên, đ/c Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. các thành viên trong HĐTS và đ/c Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
b. Trong thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
c. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh.
3. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng GDĐT và UBND phường Kiến Hưng.
II. Lịch làm việc và chế độ báo cáo:
STT Ngày Nội dung Người thực hiện
  03/5/2021 Nộp kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của nhà trường: Tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, đ/c Minh
  20/5/2021 Nộp đề xuất Hội đồng tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, đ/c Minh
  01/6/2021 Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan
  03/6/2021 Nộp Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 về phòng GDĐT.
- Thông báo công khai Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022; Kế hoạch số 168/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao Trung học cơ sở Lê Lợi năm học 2021-2022 và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của nhà trường tại bảng tin, tin nhắn điện tử eNetViet và trên trang website của trường.
Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, VT

Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, Đ/c Hải, Tổ VP
 
  15/6/2021 - Dự Hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của BCĐTS. Đ/c Bạch Loan


 
  Từ 18/7/2021 đến 20/7/2021 Tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Thời gian trực tuyển sinh:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Hội đồng tuyển sinh
  Từ 23/7/2021 đến 28/7/2021 Tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS: Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.
- Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.
- Thời gian trực tuyển sinh:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Hội đồng tuyển sinh
  28/7/2021 Báo cáo phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan
  03/8/2021 Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử. Đ/c Hải
  05/8/2021 Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, đ/c Minh

III. Một số điều cần lưu ý:
1. HĐTS nhà trường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS quận (về tuyến, chỉ tiêu, đối tượng, thời gian thực hiện). Trong thời gian tuyển sinh, thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác tuyển sinh của HĐTS.
2. Nhà trường có sự điều chỉnh về số học sinh, số lớp đầu cấp hoặc có sự bất thường trong công tác tuyển sinh, hoặc có nhu cầu sát nhập lớp, tách lớp ở những khối còn lại so với năm học trước làm tờ trình báo cáo về Phòng GDĐT quận để xem xét giải quyết.
3. Những vấn đề không được đề cập trong Kế hoạch tuyển sinh này vẫn thực hiện theo đúng các văn bản: Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2021-2022 của Sở GDĐT Hà Nội.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Kiến Hưng. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh trực tiếp về đ/c Hiệu trưởng nhà trường để thống nhất giải quyết./.
 

Nguồn tin: BGH trường THCS Kiến Hưng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

36/2017/TT-BGDĐT

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 11/07/2024

18/2023/TT-BGDĐT

PHỤ LỤC TIÊU CHÍ TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Thời gian đăng: 11/06/2024

Số:338 /PGDĐT

Công văn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6) và tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Thời gian đăng: 27/05/2024

Số: 138/KH-THCS KH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024 - 2025

Thời gian đăng: 01/06/2024

Số: 203 /KH-BCĐ

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 của quận Hà Đông năm học 2024-2025

Thời gian đăng: 16/05/2024

Số: /QĐ-UBND

Ban Chỉ đạo tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6, năm học 2024 - 2025

Thời gian đăng: 16/05/2024

Quyết định số 2006/QĐ-UBND

Công văn tuyên truyền thực hiện Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND thành phố về danh mục 34 dịch vụ công trực tuyến ưu tiên thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thời gian đăng: 02/05/2024

Số 203/UBND-NV

Công văn thực hiện chế độ tiền lương

Thời gian đăng: 29/01/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập4
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm2
 • Hôm nay79
 • Tháng hiện tại19,334
 • Tổng lượt truy cập3,882,705

Đối tác

RES

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây