Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thứ hai - 20/07/2020 11:54

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Điều lệ trường học: Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT); Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ các văn bản hợp nhất của BGDĐT: Số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT chuyên; Số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;
Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-UBND-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Hướng dẫn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021;
Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 12/6/2020 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021;
Trường THCS Kiến Hưng ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách
 
quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.
4. Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
B. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH
1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:
1.1. Phương thức: Xét tuyển.
1.2. Đối tượng: Những học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2019-2020 tại trường Tiểu học Kiến Hưng và các trường Tiểu học trong quận Hà Đông, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.
2. Độ tuổi:
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009).
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu ở độ tuổi cao hơn tuổi qui định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.
+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
3. Hồ sơ:
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;
- Bản chính học bạ tiểu học (có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học) hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ và kèm theo bản chính để đối chiếu;
- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường (các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú);
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
4.  Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:
- Chỉ tiêu: 225 học sinh.
- Tuyến tuyển sinh: Học sinh học tại trường Tiểu học Kiến Hưng và các trường Tiểu học trong quận Hà Đông, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.
IV- Thời gian tuyển sinh:
1. Hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 và Mầm non: Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 06/8/2020.
2. Tuyển sinh vào lớp 6:
2.1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
- Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020.
2.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020.
3. Lưu ý:
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 15/8/2020.
- Sau ngày 15/8/2020, nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GDĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, phòng GDĐT cho phép trường tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm:
1. Chủ động phối hợp với UBND và Công an phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường; Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS quận, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, báo cáo phòng GDĐT. Tham gia đầy đủ Hội nghị phổ biến, hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức.
2. Thông báo công khai tại trường về tuyến tuyển sinh do BCĐTS quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).
3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.
4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.
5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) của trường, trình Trưởng phòng GDĐT ra Quyết định thành lập; thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó hiệu trưởng, Thư ký và một số ủy viên (danh sách HĐTS gửi về phòng GDĐT vào ngày 15/6/2020 - bộ phận chuyên môn cấp học nhận và tổng hợp). HĐTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
6. Đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.
7. Tổ chức tuyển sinh:
a. Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Học bạ (đối với lớp 6), dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: "Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu" sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
b. Trong thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
c. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến khi trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao;
d. Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế phường và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).
8. Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
- Thời gian trực tuyển sinh:
+ Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020.
+ Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020.
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐTS:
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Bạch Loan Chủ tịch HĐ - Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh , thông báo tuyển sinh của trường.
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2020-2021 đúng quy định.
- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
- Ký xác nhận vào bản sao Giấy khai sinh.
- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị. 
 1.  
Trịnh Thị Việt Anh Phó Chủ tịch HĐ - Trực tuyển sinh theo lịch phân công.
- Kiểm tra giám sát việc thu nhận hồ sơ tuyển sinh.
 1.  
Lê Thị Ngọc Lan Thư ký - Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Nhập dữ liệu học sinh trực tuyến.
- Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.
- Tổng hợp báo cáo.
 1.  
Phạm Thiện Hải Ủy viên - Quản trị hệ thống mạng.
- Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Nhập dữ liệu học sinh trực tuyến.
- Tiếp nhận đăng ký TS trên hệ thống trực tuyến.
 1.  
Lê Thị Thu Hương Ủy viên - Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.
 1.  
Nguyễn Quyết Chiến Ủy viên - Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
- Nhập dữ liệu học sinh trực tuyến.
 1.  
Ngô Thị Bích Xinh Ủy viên - Kiểm tra, đối chiếu, thu hồ sơ, ký xác nhận khớp thông tin với hồ sơ gốc.
9. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng GDĐT và UBND phường Kiến Hưng.
II. Lịch làm việc và chế độ báo cáo:
STT Ngày Nội dung Người thực hiện
  20/5/2020 Báo cáo đề xuất tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường: Tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, đ/c Xinh
  22/6/2020 Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan
  23/6/2020 Nộp Danh sách đề xuất HĐTS và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, đ/c Xinh
  15/7/2020 - Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của BCĐTS;
- Thông báo công khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của BCĐTS, của nhà trường tại bảng tin và trên trang website của trường.
Đ/c Bạch Loan


Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, Đ/c Hải, Tổ VP


 
  Từ 01/8/2020 đến 15/8/2020 Tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS Hội đồng tuyển sinh
  17/8/2020 Báo cáo phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan
  25/8/2020 Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử. Đ/c Hải
  26/8/2020 Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh. Đ/c Bạch Loan, đ/c Ngọc Lan, đ/c Xinh

III. Một số điều cần lưu ý:
1. Nhà trường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS quận (về tuyến, chỉ tiêu, đối tượng, thời gian thực hiện).
2. Nhà trường có sự điều chỉnh về số học sinh, số lớp đầu cấp hoặc có sự bất thường trong công tác tuyển sinh, hoặc có nhu cầu sát nhập lớp, tách lớp ở những khối còn lại so với năm học trước làm tờ trình báo cáo về Phòng GDĐT quận để xem xét giải quyết.
3. Những vấn đề không được đề cập trong Kế hoạch này vẫn thực hiện theo đúng các văn bản: Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2020-2021 của Sở GDĐT Hà Nội.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 của trường THCS Kiến Hưng. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh trực tiếp về đ/c Hiệu trưởng nhà trường để thống nhất giải quyết./.
 
Nơi nhận:                               
- Phòng GDĐT Hà Đông;         Để   
- UBND phường Kiến Hưng;   báo cáo
- HĐTS trường THCS Kiến Hưng (để thực hiện)
- Lưu: VT.                   
HIỆU TRƯỞNG     Nguyễn Thị Bạch Loan   

 

Nguồn tin: BGH trường THCS Kiến Hưng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Biểu mẫu 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 03/09/2018

01_THCSKH

CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC

Thời gian đăng: 13/11/2016

Số 3979/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành hoạch thời gian năm học 2016-2017

Thời gian đăng: 31/08/2016

6 /PGD-ĐT-TH

Công văn số: 6 /PGD-ĐT-TH V/v hướng dẫn đánh giá phong trào vỡ sạch chữ đẹp cấp trường

Thời gian đăng: 30/07/2014

186/GD-ĐT

Công văn 186/GD-ĐT V/v Tổ chức hội thi đồ dùng, thiết bị dạy học

Thời gian đăng: 30/07/2014

PGD&ĐT-TĐ

Công văn chấm thi đua, xanh sach đẹp năm học 2011-2012

Thời gian đăng: 30/07/2014

Tài liệu

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay2,062
 • Tháng hiện tại31,263
 • Tổng lượt truy cập1,362,299

Đối tác

RES

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây