Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020

Chủ nhật - 07/07/2019 14:56
Căn cứ Điều lệ trường Mầm non; Điều lệ trường Tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT;
Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020; Kế hoạch số 1103/KH- SGD&ĐT ngày 29/03/2019 Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội triển khai công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2019-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-BCĐ ngày 14/05/2019 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;
Trường THCS Kiến Hưng ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 như sau:

A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.
4. Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
B- NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH
1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:
a. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
b. Đối tượng dự tuyển: Những học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 tại trường Tiểu học Kiến Hưng và các trường Tiểu học trong quận Hà Đông, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội.
2. Phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh:
- Tuyến tuyển sinh: Học sinh học tại trường Tiểu học Kiến Hưng và các trường Tiểu học trong quận Hà Đông, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội.
- Chỉ tiêu: 225 học sinh.
3. Độ tuổi:
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008).
- Trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu  ở độ tuổi cao hơn tuổi qui định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.
+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
4. Hồ sơ:
- Đơn xin dự tuyển vào trường THCS (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;
- Bản chính học bạ tiểu học (có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học) hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ và kèm theo bản chính để đối chiếu;
- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường (các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú);
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

IV- Thời gian tuyển sinh:
1. Hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 và Mầm non: Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 06/7/2019;
2. Tuyển sinh vào lớp 6:
2.1. Tuyển sinh trực tuyến:
- Từ ngày 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019;
2.2. Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019
2.3. Lưu ý:
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2019.
- Tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.
- Sau ngày 18/7/2019, nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng Giáo dục & Đào tạo; căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, phòng Giáo dục & Đào tạo cho phép trường tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019.
- Nhà trường tạo điều kiện cho những học sinh trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi và những học sinh có nguyện vọng học tại các trường ngoài quận năm học 2019-2020 được rút hồ sơ chuyển trường từ ngày 13/7/2019.
C- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường; Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS quận, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 báo cáo phòng Giáo dục & Đào tạo quận. Tham gia đầy đủ hội nghị phổ biến, hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở Giáo dục & Đào tạo, phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức.
2. Thông báo công khai tại trường về tuyến tuyển sinh do BCĐTS quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về: độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).
3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.
4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.
5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) của trường, trình Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận ra Quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký và một số ủy viên (danh sách HĐTS gửi về phòng GD&ĐT vào ngày 15/5/2019 - bộ phận chuyên môn cấp học nhận và tổng hợp). HĐTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
6. Đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.
7. Tổ chức tuyển sinh:
a. Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: "Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu" sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
b. Trong thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
8. Lãnh đạo HĐTS phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
9. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng Giáo dục & Đào tạo quận và UBND phường Kiến Hưng.
D- LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Báo cáo về BCĐTS quận (qua Phòng Giáo dục & Đào tạo - cơ quan thường trực) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Ngày 01/4/2019: Nộp báo cáo đề xuất tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường: tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh.
- Ngày 13/6/2019: Hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của BCĐTS quận.
- Từ ngày 07/7/2019: tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS quận.
- Ngày 23/7/2019: nộp báo cáo nhanh về kết quả TS.
- Ngày 26/7/2019: nộp báo cáo chính thức về công tác TS.
E- MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý
1. BCĐTS thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS Quận (về tuyến, chỉ tiêu, đối tượng, thời gian thực hiện). Trong thời gian tuyển sinh, BCĐTS thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác tuyển sinh tại đơn vị.     
2. Nhà trường có sự điều chỉnh về số học sinh, số lớp đầu cấp hoặc có sự bất thường trong công tác tuyển sinh, hoặc có nhu cầu sát nhập lớp, tách lớp ở những khối còn lại so với năm học trước yêu cầu làm tờ trình báo cáo về Phòng Giáo dục & Đào tạo quận để xem xét giải quyết.
3. Những vấn đề không được đề cập trong Kế hoạch này vẫn thực hiện theo đúng các văn bản: Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 của BCĐTS trường THCS Kiến Hưng./.
 
Nơi nhận:                               
- Phòng GD&ĐT Hà Đông;         Để   
- UBND phường Kiến Hưng;     báo cáo
 - HĐTS trường THCS Kiến Hưng (để thực hiện)
- Lưu: VT.                   
        HIỆU TRƯỞNG             Nguyễn Thị Bạch Loan   

Nguồn tin: BGH trường THCS Kiến Hưng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Biểu mẫu 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 03/09/2018

01_THCSKH

CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC

Thời gian đăng: 13/11/2016

Số 3979/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành hoạch thời gian năm học 2016-2017

Thời gian đăng: 31/08/2016

6 /PGD-ĐT-TH

Công văn số: 6 /PGD-ĐT-TH V/v hướng dẫn đánh giá phong trào vỡ sạch chữ đẹp cấp trường

Thời gian đăng: 30/07/2014

186/GD-ĐT

Công văn 186/GD-ĐT V/v Tổ chức hội thi đồ dùng, thiết bị dạy học

Thời gian đăng: 30/07/2014

PGD&ĐT-TĐ

Công văn chấm thi đua, xanh sach đẹp năm học 2011-2012

Thời gian đăng: 30/07/2014

Tài liệu

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập4
  • Hôm nay80
  • Tháng hiện tại18,853
  • Tổng lượt truy cập715,200

Đối tác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây