Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ năm - 11/08/2016 10:01

BÁO CÁO TỔNG KẾT  NĂM HỌC 2014 - 2015

           

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi.

- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, trường đã có đủ số phòng học kiên cố, phòng chức năng, phòng bộ môn, thư viện, sân tập TDTT và kho đồ dùng thí nghiệm.

- BGH nhiệt tình, có trách nhiệm cao. Giáo viên phần đông có ý thức trách nhiệm.

- Cha mẹ HS ngày một quan tâm.

2. Khó khăn.

- Một số giáo viên ở xa trường ( có Đ/c nhà cách trường 45 km).

- Một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đầy đủ đến việc học tập của con, chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường.

- Chất lượng giáo dục đại trà thấp so với mặt bằng giáo dục trong quận

 

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

- Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ngay từ năm học 2014-2015 với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Thủ đô theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Triển khai tổ chức các hoạt động đầu năm học theo công văn 4166/BGDĐT-GDNTrH ngày 7/8/2014 của Bộ GDĐT.

- Thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, nhất là các hoạt động kỉ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, 60 năm thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương; gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Tổ chuyên môn tiếp tục rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chi tiết giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh Hà Nội”;

- Thực hiện tốt việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường đổi mới công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động giáo dục. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ quản lý và giáo viên về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước. Thực hiện quyết định số 16/2008/BGD&ĐT ngày 16/4/2008 về qui định đạo đức nhà giáo, thực hiện cuộc vận động " Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" do Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động

 - Triển khai đúng, đủ, sâu rộng các văn bản của các cấp, giúp cán bộ giáo viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, từ đó nhận thức đúng đắn trách nhiệm của mình và làm việc hiệu quả trong mọi công việc được giao. mỗi cán bộ giáo viên tự rèn luyện phẩm chất đạo đức theo các tiêu trí của " Nhà giáo mẫu mực " và rèn luyện chuyên môn, năng lực sư phạm vững vàng.

 

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

1. Thực hiện chương trình     

a) Kết quả về công tác chỉ đạo và thực hiện chương trình, sách giáo khoa:

- Ban giám hiệu chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa theo đúng qui định của Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013. Các nhóm chuyên môn lập kế hoạch chương trình năm học 2014 - 2015 nộp về Ban giám hiệu duyệt. Kiểm tra thường xuyên tiến độ thực hiện chương trình theo đúng - nhanh - chậm, lý do và có kế hoạch dạy bù đúng chương trình không cắt xén chương trình, dạy đủ các môn học theo qui định. Thực hiện nghiêm túc qui định về điều chỉnh ( giảm tải) nội dung chương trình giảng dạy các môn học của ngành năm học 2012 - 2013 và dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng.

b) Kết quả về triển khai kế hoạch dạy tự chọn:

- Thực hiện đúng theo văn bản số 7092/BGDĐT-GTrH ngày 10/08/2006 về việc Hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT. Nhà trường dạy tự chọn cho học sinh Khối 6, 7, 8, 9 ( trừ lớp 7C, 7D) theo các chủ đề tự chọn ở các môn Ngữ Văn, Toán, mỗi tuần 2 tiết/ môn theo đúng qui định chương trình của Bộ;  lớp 7C, 7D học Tin tự chọn thực hiện dạy học tự chọn cho học sinh từ tuần 2 của năm học. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GD&ĐT.

c) Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng:

- Triển khai và thực hiện tốt việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

d) Triển khai tốt  việc thực hiện các nội dung dạy học lồng ghép, tích hợp trong các môn học, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục.

e) Dạy học nội dung giáo dục địa phương:

- Tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử địa phương. Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ của địa phương, lồng ghép trong các buổi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các bài giảng trên lớp.

f) Triển khai dạy học tích hợp giáo dục môi trường:

- Tổ chức tốt các chuyên đề tích hợp giáo dục môi trường.

g) Triển khai dạy học tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Trong các bài học có tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả cao (cụ thể trong các giờ Toán, giờ Vật lý, …).

h) Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá:

- Thực hiện tốt trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

i) Xây dựng nguồn học liệu mở, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy:

- Nhà trường đã xây dựng nguồn học liệu mở với hơn 100 bài giảng điện tử và hơn 30 bài giảng E-learning.

- Tổ chức tập huấn CNTT, thao tác lắp đặt máy chiếu, …

- Tập huấn phần mềm thiết kế bài giảng E-learning, phần mềm bản đồ tư duy cho 100% giáo viên.

- Khuyến khích, động viên giáo viên tham gia ứng dụng CNTT và các đồng chí giáo viên đã ứng dụng có hiệu quả CNTT trong các bài dạy (Mỗi giáo viên dạy 03 bài có ứng dụng CNTT/ học kỳ).

2. Thực hiện quy chế chuyên môn

a) Thực hiện ba công khai trong nhà trường:

- Thành lập Ban thanh tra nhân dân và tổ chức hoạt động có hiệu quả.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong trường học: công khai kế hoạch, công khai chuyên môn, công khai tài chính…

- Mọi kế hoạch, qui chế, qui định trong trường để đưa ra hội đồng sư phạm bàn bạc, thống nhất trước khi ban hành.

b) Công tác chuyên môn, đổi mới PPDH:

- Bám sát mục tiêu giáo dục chủ đề năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phân công chuyên môn hợp lý đối với năng lực và bằng đào tạo. Xây dựng kế hoạch đưa ra các chỉ tiêu sát thực của nhà trường, tổ chuyên môn, lớp, học sinh, môn dạy.

- Xây dựng ngân hàng đề thi, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá: phân công coi thi chấm chéo, rọc phách bài thi.

- Tiến hành khảo sát đầu năm, giữa kì I, giữa kì II ở các môn Toán, Văn, Anh, thi thử vào lớp 10 THPT ở các môn Toán, Văn theo kế hoạch của PGD, thực hiện khoán chất lượng trong năm học.

- Phân loại đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém để tiến hành phụ đạo có hiệu quả,

- Tăng cường kiểm tra hồ sơ giáo án: Ban giám hiệu kiểm tra 01 lần/tháng; Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn kiểm tra  01 lần /tháng.

- Tăng cường dự giờ thăm lớp: thường kì, thao giảng, đột xuất.

- Thanh tra giáo viên theo qui định.

- Tham gia đầy đủ các chuyên đề đổi mới phương pháp, khai thác tốt phòng dạy CNTT.

- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường, tham gia thi giáo giỏi quận theo đúng qui định.

- Quản lí, kiểm tra chặt chẽ việc dự giờ thăm lớp, việc học tập bồi dưỡng giáo viên, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Tổ chức khoán chất lượng, có chế độ đánh giá thi đua, thưởng, phạt hợp lí dựa trên kết quả đạt được (đối chiếu với chỉ tiêu đăng ký thi đua đầu năm).

- Tạo điều kiện để giáo viên đi học trên chuẩn.

c) Thực hiện quy định về hồ sơ:

- BGH đã tổ chức một buổi hướng dẫn ghi hồ sơ, sổ sách chuyên môn với toàn thể giáo viên ( đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn) và kiểm tra định kỳ tháng 1 lần, kiểm tra đột xuất 2GV/tuần).

d) Công tác đánh giá, xếp loại giáo viên và học sinh:

- Đánh giá giáo viên dựa vào kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ, ý thức tổ chức kỷ luật thực hiện quy chế chuyên môn. Thực hiện chính sách Đảng, nhà nước, của ngành.

- Theo công văn số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đánh giá theo Công văn hướng dẫn số 2939/SNV-QLSN ngày 12/11/ 2014 và Công văn số 870/SNV-QLSN ngày 08/5/2015 của sở Nội vụ.

 

3. Công tác giảng dạy

a) Công tác chỉ đạo của Trường nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và giảng dạy:

- BGH bám sát mục tiêu giáo dục chủ đề năm học “ tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”  để hoàn thành tốt công tác chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và giảng dạy.

b) Công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên:

- Tạo điều kiện cho GV đi học hàm thụ, tại chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, hiện nay có 01 đ/c đang đi học Đại học tại chức ( đ/c Thẫm).

c) Các biện pháp chỉ đạo và tổ chức nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy học:

- Chỉ đạo và tổ chức tốt các chuyên đề dạy học của tổ nhóm chuyên môn, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định hướng Dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh theo công văn số 10801/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/10/2014.

d) Các biện pháp chỉ đạo và tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường:

- Tổ chức thao giảng để lựa chọn các đồng chí giáo viên giỏi cấp trường (cụ thể là: đ/c Nguyễn Thị Kim Duyên, đ/c Nguyễn Thị Xuyến)

- Hai đ/c giáo viên giỏi cấp trường tham gia thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận đạt kết quả cao: đ/c Nguyễn Thị Kim Duyên dạy môn Ngữ văn đạt giải Ba và  đ/c Nguyễn Thị Xuyến dạy môn Địa lý được công nhận là GVDG.

e) Các biện pháp chỉ đạo và tổ chức nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi:

- GV từng bộ môn có kế hoạch theo dõi, phát hiện học sinh giỏi bộ môn mình dạy, lập danh sách học sinh giỏi theo từng bộ môn. Nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi và đã thành lập đội tuyển theo các môn học và đã cử giáo viên có năng lực bồi dưỡng.

- Các em học sinh giỏi các bộ môn cấp trường đã tham gia thi HSG các cấp đạt kết quả cao như:

* Thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp Quận:

+ Môn Sử : 01 giải Nhất, 02 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

            + Môn GDCD : 01 giải Ba, 03 giải Khuyến khích.

            + Môn Văn: 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

+ Môn Vật lý: 01 giải Khuyến khích.

+ Môn giải Toán Internet: 03 giải Khuyến khích.

            + Môn Kỹ thuật: 03 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

* Thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp Thành phố:

            + Môn Sử: 01 giải Nhì.

* Thi giao lưu HSG lớp 6, 7, 8 cấp Quận:

+ Môn Toán 6: 02 giải Khuyến khích.

            + Môn Văn 6: 01 giải Khuyến khích.

            + Môn Anh 6: 01 giải Khuyến khích.

+ Môn Văn 7: 01 giải Khuyến khích.

            + Môn Toán 7: 01 giải Khuyến khích.

            + Môn Anh 8: 01 giải Khuyến khích.

            + Môn Văn 8: 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.

f) Công tác thực hiện và các biện pháp đẩy mạnh phong trào ứng dụng có hiệu quả CNTT vào dạy học.

- Nhà trường đã nối mạng nội bộ ở tất cả các máy tính giúp cán bộ giáo viên và học sinh cập nhật thông tin, tải tài kiệu phục vụ giảng dạy và học tập.

- Thực hiện nhận và báo cáo thông tin qua hộp thư điện tử.

- Chỉ đạo tốt các đồng chí giáo viên tự nâng cao trình độ tin học.

- Ứng dụng tốt CNTT trong dạy học: trong học kì I có 90% giáo viên sử dụng CNTT trong dạy học.

g) Kết quả về công tác Giáo dục thể chất và y tế học đường:

- Thực hiện đủ các tiết giáo dục thể chất theo phân phối chương trình bắt buộc.

- Tổ chức các đội điền kinh, đá cầu, cầu lông, bóng đá mũi nhọn huấn luyện riêng.

- Tham gia các kỳ Đại hội TDTT của ngành, Quận và đạt kết quả cao:

+ Cấp Quận: 01 giải Nhất môn Cầu lông.

                                      01 giải Nhất môn Điền kinh 400m nữ.

  01 giải Nhất môn Ném bóng nữ.

                                      01 giải Nhì môn Điền kinh 800m nữ.

                                      01 giải Ba môn Điền kinh 100m nam.

  01 giải nhì môn ném bóng đá nam.

                                      01 giải Ba môn Nhảy xa nữ.

            + Cấp Thành phố:

                                      01 giải Nhì môn Cầu lông đơn nam.

- 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

- Kiểm tra sức khoẻ định kì cho học sinh: 1 lần/học kì I

4. Thực hiện các hoạt động giáo dục

a) Hoạt động giáo dục nghề phổ thông;

-  Tổ chức học nghề cho 135 học sinh lớp 9.

b) Hoạt động giáo dục hướng nghiệp;

- Tổ chức đủ các tiết dạy hướng nghiệp theo quy định cho học sinh khối 9.

c) Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức các loại hình hoạt động NGLL cho học sinh tham gia như tổ chức thi hái hoa kiến thức, văn nghệ, nói chuyện chuyên đề, cổ động.

- Thực hiện đúng đủ các tiết học theo phân phối chương trình.

 

IV. PHỔ CẬP GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA, TRƯỜNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC, TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN.

1. Phổ cập giáo dục THCS

            Kết quả thực hiện kế hoạch PCGD THCS và bậc trung học :

- Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra.

- Quán triệt sâu sắc công tác phổ cập THCS và THPT đến mọi đảng viên, mọi cán bộ, đưa công tác PCGD THCS và bậc trung học trở thành một trong những tiêu chí thi đua của từng cán bộ đảng viên, từng chi bộ, từng gia đình.

- Tuyên truyền động viên rộng rãi trong quần chúng.

- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong việc duy trì sĩ số, vận động học sinh bỏ học tiếp tục ra trường học tập.

- Có chế độ khen thưởng đối với những cá nhân làm tốt nhiệm vụ PCGD THCS và bậc trung học và kỷ luật đối với cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ PC THCS

- Đẩy mạnh hoạt động của hội khuyến học, hội cha mẹ học sinh trong công tác huy động, vận động đối tượng PC THCS.

- Triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên về công tác PC THCS.

- Xây dựng chế độ kinh phí thích hợp cho công tác PC THCS.

- Hoàn thành tốt công tác PCGD THCS. 

- Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn phổ cập.

2. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường tiên tiến xuất sắc

- Thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia:

+ Ban giám hiệu và tập thể giáo viên tiếp tục củng cố và phát triển vững chắc thành tích đã đạt được, nâng cao chất lượng dạy và học, củng cố cơ sở vật chất đảm bảo giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

+ Nhà trường đã Xây dựng trang Website của trường.

+ Nhà trường tiếp tục giữ vững thư viện đạt chuẩn.

- Thực hiện kế hoạch xây dựng trường tiên tiến:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

* Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; dạy thêm, học thêm đúng quy định.

* Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục: hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp – dạy nghề phổ thông, an toàn giao thông, giáo dục địa phương, giáo dục môi trường, phòng chống ma tuý-HIV/AIDS…; gắn với phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

* Thực hiện các biện pháp có hiệu quả để cải tiến phương pháp dạy học: không còn hiện trạng thầy đọc – trò chép trong giờ lên lớp, có ứng dụng công nghệ thông tin 50% trở lên phục vụ cho việc dạy học.

* Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học: có sáng kiến kinh nghiệm (tổ, cá nhân) được ứng dụng tốt, tự làm đồ dùng dạy học. 

+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

+ Có 100% cá nhân trong trường hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 75% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 20% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, không có cá nhân nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Xây dựng trường học thân thiện

- Thực hiện kế hoạch xây dựng trường học thân thiện:

Xây dựng kế hoạch báo cáo về ban chỉ đạo của PGD

Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Trồng và chăm sóc vườn hoa cây cảnh.

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực theo 5 tiêu chí:

            + Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

            + Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.

            + Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho 50% học sinh toàn trường.

            + Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, các trò chơi dân gian: kéo co, nhảy dây, …

            + Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương: “Thi tìm hiểu về QĐNDVN ngày 22/12”

- Nhà trường được công nhận “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”

V. XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Tình hình cơ sở vật chất

 

Số phòng học

Số phòng học bộ môn

Số phòng cấp 4

Thư viện

Phòng thí nghiệm

Nhà thể chất

Phòng chức năng khác

Tổng số

16

07

0

01

0

01

09

 

 

- CSVC, thiết bị dạy môn Tin học

 

Số phòng MVT

Số  MVT

Số MVT kết nối Internet

Ghi chú

Tổng số

2

58

58

 

 

2. Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học :

- Nhà trường đầu tư đủ, kịp thời trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học của giáo viên và học sinh.

 

VI. CÔNG TÁC QUẢN LÍ.

1. Các biện pháp chỉ đạo của Trường nhằm đổi mới công tác quản lý:

            + Tăng cường kỉ cương nền nếp trong nhà trường, công tác kiểm tra đánh giá, thi cử.

            + Tăng cường thực hiện điều lệ trường THCS, quy chế trường học, qui chế chuyên môn, ....

            + Quản lý thực hiện chương trình GDPT, quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm.

2. Công tác kiểm tra, thanh tra giáo viên của Trường: 

            + Thanh tra toàn diện 10 giáo viên (trong đó có 5 đ/c đạt loại Tốt, 5 đ/c đạt loại Khá).

            + BGH dự giờ: Hiệu trưởng 34 tiết/ năm học; Phó hiệu trưởng: 52 tiết/ năm học.

            + Kiểm tra đột xuất các mặt 100% GV/ năm học.

            + Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên định kỳ vào ngày 30 hàng tháng.

3. Triển khai và kết quả công tác thu, chi:

            + Đúng theo quy định của TP, Quận, ngành.

4. Kết quả công tác từ thiện:

      + Quyên góp ủng hộ quỹ người nghèo của phường: 1.000.000 đồng.

      + Quyên góp ủng hộ quỹ người nghèo của Quận: 2.000.000 đồng.

      + Ủng hộ chữ thập đỏ, chất độc da cam và khuyết tật: 1.000.000 đồng.

      + Quyên góp ủng hộ biển đảo: 3.500.000 đồng.

      + Quyên góp ủng hộ quỹ nhân ái: 2.100.000 đồng.

      + Quyên góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa: 4.000.000 đồng.

      + Mua tăm, chổi ủng hộ người mù Hà Đông: 2.600.000 đồng.

      + Quyên góp hỗ trợ biển đảo: 3.500.000 đồng.

      + Mua bút ủng hộ trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trẻ thiệt thòi quận Hà Đông: 700.000 đồng

      + Giúp đỡ những gia đình chính sách neo đơn, học sinh nghèo vượt khó, ...

 

VII. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 01/ĐA-QU : 

- Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án số 01-ĐA/QU ngày 28/12/2010 của Quận uỷ Hà Đông tới các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường và phụ huynh học sinh.

- Có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Căn cứ Kế hoạch của UBND quận, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hà Đông, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, của nhà trường, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhà trường, các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ thời gian.

- Xây dựng kế hoạch số 51B/KH – THCS KH ngày 28 tháng 9 năm 2014 về triển khai thực hiện Đề án 01 – ĐA/QU năm học 2014 – 2015 của trường THCS Kiến Hưng.

- Tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Đề án 01 với toàn thể CB, GV, NV và PHHS toàn trường.

- Xây dựng quy hoạch, củng cố, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý của nhà trường.

- Đổi mới công tác Thanh tra, kiểm tra – Thi đua khen thưởng.

- Thực hiện đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.   

- Đổi mới, tăng cường, nội dung, chương trình đẩy mạnh hoạt động giáo dục nâng cao chất lượng học sinh.

- Thực hiện  đề án 04/ĐA-UBND ngày 15/6/2011 của UBND quận Hà Đông về “Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh quận Hà Đông giai đoạn 2011-2015”

- Thực hiện  Kế hoạch Nâng cao chất lượng học sinh đại trà.

- Thực hiện  Kế hoạch Nâng cao chất lượng học sinh giỏi.

- Thực hiện Kế hoạch tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 8, lớp 9.    

- Thực hiện  kế hoạch tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện giảng dạy đại trà bộ tài liệu “ Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” cho học sinh, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

- Thực hiện   Dự án tăng cường cơ sở vật chất trường học.

- Thực hiện  Dự án tăng cường trang thiết bị dạy học.

- Thực hiện  đề án xã hội hoá giáo dục.

 

VIII. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 04/ĐA-UBND: 

- Triển khai thực hiện đề án số 04/ĐA-UBND ngày 15/6/2011; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 5/7/2011 của UBND Quận Hà Đông về "Nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh quận Hà Đông giai đoạn 2011-2015".

- Động viên các thầy cô giáo dạy tiếng Anh đi học để nâng cao trình độ.

- Tổ chức cho học sinh tham gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp trường và thi Olympic tiếng Anh giữa các trường THCS trong Quận Hà Đông.

- Tăng cường đầu tư đồ dùng dạy học cho môn tiếng Anh;

- Đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng môn tiếng Anh trong nhà trường.

 

IX. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO – CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:

1. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Thực hiện tốt, đúng, kịp thời các thông tin, báo cáo của các cấp, ngành GD&ĐT qua hộp thư điện tử và bằng văn bản.

2. Công tác thi đua, khen thưởng:

- Nhà trường thành lập Ban thi đua, khen thưởng (Hiệu trưởng làm trưởng ban, Phó hiệu trưởng làm phó ban)

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đăng ký thi đua năm học 2014 – 2015 vào ngày Đại hội Công nhân viên chức 28/09/2013. Kết quả cuối năm học đạt được cụ thể: 16 đ/c xếp loại Xuất sắc, 19 đ/c xếp loại Khá, 01 đ/c xếp loại Trung bình.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích trong công tác chuyên môn và các em học sinh có thành tích trong học tập.

 

X. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Kết quả đạt được

a) Ưu điểm:

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

- Quy mô phát triển, số học sinh tăng.

- Công tác phổ cập đạt chuẩn.

- Trường được công nhận “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

- Kết quả 2 mặt giáo dục đạt chỉ tiêu.

b) Tồn tại:

- Về phía học sinh: một số học sinh còn mải chơi, chưa ham học.

- Về phía phụ huynh học sinh: một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Về phía giáo viên:  Đa số giáo viên nữ đang ở độ tuổi sinh nở, một số đồng chí giáo viên sức khoẻ yếu cho nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

2. Bài học kinh nghiệm

- Bài học về tham mưu trong công tác xã hội hoá giáo dục để vận động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, phối hợp giáo dục học sinh.

- Bài học về công tác lựa chọn bồi dưỡng học sinh giỏi

- Bài học về giáo dục tư tưởng đạo đức học sinh.

XI. KIẾN NGHỊ

Không.

 

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015-2016

I. Nhiệm vụ trọng tâm

- Thực hiện chủ đề, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

- Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Đẩy mạnh việc sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước đối với công tác giáo dục.

- Tăng cường nâng cao chất lượng đại trà, chú trọng chất lượng lớp cuối cấp để nâng cao tỉ lệ đầu vào THPT.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

- Làm tốt công tác PCGD THCS và tuyển sinh đầu cấp. 

- Tiếp tục xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực.

- Duy trì phát triển số lượng đáp ứng nhu cầu học tập của con em.

 

 

II. Giải pháp thực hiện   

1. Các giải pháp chung:

- Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, hội phụ huynh, hội khuyến học biểu dương khen thưởng cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc vào cuối năm học.

- Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra chuyên môn, tăng cường dự giờ thăm lớp.

- Tổng hợp danh sách học sinh yếu kém, phân công, giao nhiệm vụ cho những giáo viên kèm cặp, báo cáo tình hình theo đầu kì, giữa kì, cuối kì.

- Phân công, bố trí thời gian cho giáo viên ôn thi học sinh giỏi.

2. Các giải pháp về cơ chế, chính sách, các điều kiện đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ năm học:

- Thực hiện tốt cơ chế chính sách lương, thưởng, chế độ nghỉ ốm, nghỉ phép theo đúng Luật lao động.

- Thực hiện chế độ khen thưởng có chế độ phân lập cao. Phối hợp với Hội CMHS, hội khuyến học và các tổ chức đoàn thể để khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm học.

- Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, mua sắm thêm thiết bị dạy học.

- Tiếp tục cử cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn về sử dụng thiết bị, các phần mềm ứng dụng trong quản lí trường học.

2.1. Giải pháp về xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí:

- Lấy kết quả giảng dạy làm một trong những tiêu chí hàng đầu để xếp loại thi đua cuối năm học.

- Phân công, phân cấp quản lí với tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cá nhân và tập thể.

2.2. Giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học:

- Nhà trường xây dựng qui chế bảo quản CSVC, qui chế ra vào trường lớp, qui chế kiểm tra đánh giá học sinh, xây dựng các tiêu chí thi đua của lớp, của trường, chú trọng công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tham mưu tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học.

2.3. Giải pháp về các nguồn lực, về XHH giáo dục:

- Đã tham mưu tích cực với chính quyền đị phương, CMHS trong việc vận động học sinh đến trường.

2.4. Giải pháp về chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

- Tăng cường vai trò hoạt động của tổ khối chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc trong công tác kiểm tra, thi cử, đánh giá xếp loại học sinh.

- Bám sát chương trình, nội dung đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá để đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên và học sinh.

- Đổi mới việc làm, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học, đặc biệt là thiết bị dạy học hiện đại.

- Rà soát, phân loại để bồi dưỡng học sinh yếu kém.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi ở tất cả các lớp để tham gia kì thi giao lưu học sinh giỏi cấp quận.

- Tăng cường kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên, đẩy mạnh dự giờ trên lớp.

- Đẩy mạnh rà soát việc thực hiện chương trình, tăng cường kiểm tra việc chấm chữa.

2.5. Giải pháp về thực hiện  chương trình giảm tải, thực hiện dạy học theo chương trình phân hoá:

- Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ chuyên đề, chỉ đạo đánh giá việc thực hiện chương trình giảm tải các bộ môn theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Phòng GDĐT.

- Phân lập đối tượng học sinh để xây dựng kế hoạch giảng dạy và bồi dưỡng phù hợp.

- Mua sắm thêm tài liệu, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho bộ môn.

2.6. Giải pháp khắc phục tình trạng học sinh học yếu kém và học sinh bỏ học:

- Khảo sát thực tế số HS yếu, kém qua kết quả đánh giá xếp loại năm học 2014-2015. Giao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy có kế hoạch, trách nhiệm phụ đạo đối tượng này.

- Quy trách nhiệm về việc giảng dạy, đánh giá, xếp loại sai học sinh để có giải pháp khắc phục hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp.

- Họp lãnh đạo, giáo viên, tổ chuyên môn để bàn bạc, thống nhất và đưa ra các giải pháp hợp lí để giúp đỡ HS yếu, kém.

- Phân công giáo viên có chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm để phụ đạo HS yếu kém.

- Yêu cầu giáo viên phụ đạo cho học sinh yếu, kém tập trung đổi mới cách soạn dạy, cách ra đề, kiểm tra, đánh giá cho đối tượng HS yếu, kém. Tăng cường việc kiểm tra bài cũ, kiểm tra việc chuẩn bị bài.

- Họp phụ huynh học sinh yếu, kém thông báo kết quả học của HS để có kế hoạch thời gian học, chương trình học, nội dung học,bàn phương pháp học nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS.

- Quán triệt tinh thần học tập đến HS, kịp thời động viên, đôn đốc, nhắc nhở và yêu cầu đối với đối tượng HS yếu, kém trong việc tự học, việc học bài cũ, làm bài và chuẩn bị bài ở nhà.

- Vận động để HS yên tâm học, đi học phụ đạo.

- Ban lãnh đạo nhà trường thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng giáo dục.

2.7. Các giải pháp khác:

* Giải pháp tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

- Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” để từ đó có sự điều chỉnh kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm học.

- Tổ chức tuyên dương tấm gương điển hình tiên tiến trong năm học 2014-2015, xây dựng mô hình cho năm học 2015-2016.

- Xây dựng kế hoạch khen thưởng trong cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương trong quá trình tự học, sáng tạo”

- Thực hiện tốt chủ đề năm học, tập trung vào công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá giáo viên để nâng cao hiệu quả dạy và học.

* Các giải pháp để khắc phục những tồn tại, yếu kém, hạn chế trong năm học 2015-2016:

- Tăng cường công tác ôn thi học sinh giỏi các môn văn hoá ở tất cả các khối lớp để nâng cao chất lượng mũi nhọn.

- Chú trọng chất lượng đại trà ở tất cả các khối lớp, đặc biệt là khối 9 để đảm bảo chất lượng thi vào THPT.

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện qui chế chuyên môn, việc dự giờ thăm lớp, công tác thanh kiểm tra nội bộ trường học.

- Phát huy tốt mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thực hiện mối liên lạc thường xuyên với gia đình học sinh thông qua sổ liên lạc, kiểm tra giờ tự học của học sinh.

              

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                          Trịnh Thị Quang

Tác giả bài viết: BGH nhà trường

Nguồn tin: Trường THCS Kiến Hưng

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nguyentriphuong-badinh.edu.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Biểu mẫu 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 03/09/2018

01_THCSKH

CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC

Thời gian đăng: 13/11/2016

Số 3979/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành hoạch thời gian năm học 2016-2017

Thời gian đăng: 31/08/2016

6 /PGD-ĐT-TH

Công văn số: 6 /PGD-ĐT-TH V/v hướng dẫn đánh giá phong trào vỡ sạch chữ đẹp cấp trường

Thời gian đăng: 30/07/2014

186/GD-ĐT

Công văn 186/GD-ĐT V/v Tổ chức hội thi đồ dùng, thiết bị dạy học

Thời gian đăng: 30/07/2014

PGD&ĐT-TĐ

Công văn chấm thi đua, xanh sach đẹp năm học 2011-2012

Thời gian đăng: 30/07/2014

Tài liệu

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay572
  • Tháng hiện tại13,275
  • Tổng lượt truy cập480,829

Đối tác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây